Website quá tải – khẩn mong tấm lòng Bồ tát muôn phương

Kính thưa các vị Tặng ni, Phật tử! Kính thưa Bà con cô bác xa gần!

Quan The Am Bo TatThời gian qua, do lượng truy cập quá đông mà hệ thống máy chủ không tải nổi, website bị ngừng hoạt động; Ban Biên soạn rất đau lòng, nỗ lực khôi phục dữ liệu, nâng cấp máy chủ, thuê đơn vị chuyên nghiệp thiết kế, nâng cấp hệ thống website mới. Tốt hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.

Chúng con rất lấy làm tiếc vì sự cố này; mặc dù đây là website do thành kính, tín ngưỡng mà chúng con bỏ công sức, tiền của tạo nên; nhưng sự day dứt, tiếc nuối vì hệ thống chưa đạt được như những gì chúng con mong muốn.

Qua một thời gian dài tranh luận, chúng con quyết định khẩn cầu thêm sự trợ giúp, bố thí, lòng bồ tát bốn phương tám hướng. Có sức giúp sức, có tiền giúp tiền, một nén cũng thơm một tiền cũng quý, để chúng con có khả năng tài chính duy trì, nâng cấp và phát triển website.

Người đời nói Công đức vô lượng, là mượn hai chữ công đức trong Phật giáo, dùng để chỉ sự lập công làm thiện, thi ân bố đức của một cá nhân nào đó mang lại lợi ích cho nhiều người.

Công đức xin gửi về tài khoản : 9918008589 – Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Sở giao dịch. Chủ tài khoản : Nguyễn Duy Trinh.

Xin hãy ghi rõ họ tên để chúng con vinh danh tấm lòng Bồ tát của các vị Tăng ni, Phật tử; bà con cô bác trên website.

“Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức này cho khắp pháp giới chúng sanh; Cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; Cho hết thảy các chúng sanh hữu hình hoặc vô hình có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con cầu nguyện đức Từ phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật”

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese