Nữ Giới

Ni Trưởng Ma Ha Ba Xà Ba Đề

Ni trưởng MA HA BA XÀ BA ĐỀ (Mahaprajapati - Mahapajapati) (Di mẫu của Phật, người phụ nữ đầu tiên xuất gia và thành lập ni đoàn)   Mahapajapati Gotami...

Read more
Page 1 of 6 1 2 6
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese