Tịnh Không Pháp Ngữ

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 76)

Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Hôm qua tôi ở Cư Sĩ Lâm, tình cờ xem được một tờ báo của Los Angeles. Trong đó có một bảng thống kê, con số thống kê quả thật khiến chúng ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Cũng khiến chúng ta lập tức thể hội rằng tai nạn của thế gian này không thể tránh khỏi. Chúng ta làm thế nào trong thời đại này tự cầu đa phước và còn...

Read more
Click Để Xem Thêm ≫

Tịnh Không Pháp Ngữ - Học Phật vấn đáp

Học Phật vấn đáp – Pháp Sư Tịnh Không trả lời câu hỏi của các đồng tu (Tập 16)

Giảng đường Nhân Ái Hoà BìnhHỌC PHẬT VẤN ĐÁPHÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA ĐỒNG TU– KỲ 94Giảng ngày 25 tháng 04 năm 2008Tại: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông.TẬP 16------------------------------Các vị Pháp sư, các vị Đồng học, xin mời ngồi. Buổi vấn đáp hôm nay có hơn bốn mươi câu hỏi, chúng ta ở trong hai tiếng đồng hồ này, tôi thấy nên rút ngắn thời gian gọn gàng nhất có thể, hi vọng...

Read more

Truy cập WEBSITE : TRAO TẶNG TRI THỨC

Tin mới nhận

Tịnh Không Pháp Ngữ - Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (Tập 9)

Phật sở hành xứ, quốc ấp khu tụ, mĩ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú(Tập 9A - 9B)Người giảng: Lão pháp sư Tịnh Không Thời gian: Ngày 21 tháng 03...

Read more

Tin mới nhận

Tịnh Không Pháp Ngữ -Kinh Vô Lượng Thọ

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Tập 374)

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng ThọTrang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác KinhTập 374 Xin tiếp tục xem, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trích dẫn mấy câu trong Viên Trung Sao của Đại sư U Khê. “Viên Trung Sao viết: Kim kinh sở thị, sơ tâm phàm phu, đãn thị hữu khẩu năng xưng, hữu tâm năng niệm, giai khả tu chi. Cố tri thử kinh sở thị, nãi chí giản chí dị chi pháp môn dã” (Kinh này...

Read more

Pháp Ngữ Thiện Đại Đạo sư

Tịnh Không Pháp Ngữ -Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (Tập 80)

Kinh văn: “Long vương, thí như nhất thiết, thành ấp tụ lạc, giai y đại địa, nhi đắc an trụ, nhất thiết dược thảo, hủy mộc tòng lâm, diệc giai y địa, nhi đắc sanh trưởng, thử thập thiện đạo, diệc phục như thị, nhất thiết nhân thiên, y chi nhi lập, nhất thiết Thanh Văn, Độc giác Bồ Đề, chư Bồ Tát hạnh, nhất thiết Phật pháp, hàm cộng y thử, thập thiện đại địa, nhi đắc thành tựu”.Đoạn...

Read more

Tin mới nhận

Tịnh Không Pháp Ngữ - Hoa Nghiêm Áo Chỉ

Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Tập 48)

Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (Tập 48A-B)Xin chào Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi! Mời xem  “Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán”. Kinh văn tờ thứ tám, hàng thứ hai. Phía trước chúng ta học đến "nhiễm tịnh", hôm này chúng ta xem từ câu sau cùng: "Chân tục"."Do thử trần tánh, bổn thể đồng như, tức thị chân dã, do thử trần tướng, duyên sanh...

Read more

Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc

Tịnh Không Pháp Ngữ -Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (Tập 128)

Các vị đồng học, xin chào mọi người!Xin mời mở Cảm Ứng Thiên đoạn thứ 124. Chúng ta xem trong đại khoa là đoạn thứ bảy, Thái Thượng “kết luận và động viên”, đây là đoạn tổng kết động viên của chúng ta, là đoạn lớn thứ bảy:“Cố cát nhân, ngữ thiện, thị thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phúc. Hung nhân, ngữ ác, thị ác, hành ác, nhất nhật hữu tam...

Read more

Đúng như Pháp

Tịnh Không Pháp Ngữ khác

Tịnh Nghiệp Tam Phước tập 3

Xin chào các vị Pháp sư, các vị cư sĩ đại đức!Ngày hôm qua đã đem bốn câu của điều thứ nhất trong Tịnh Nghiệp Tam Phước giảng qua đoạn tu mười nghiệp thiện.Đoạn thứ hai của mười thiện là bốn thiện của khẩu nghiệp: không vọng  ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không thêu dệt.Thế Tôn ở trong rất nhiều kinh luận dạy người đoạn ác tu thiện, phần nhiều đều là y theo thân, khẩu, ý. Nhưng chúng...

Read more

Tịnh Không Pháp Sư gia ngôn lục

Bài giảng của thầy Trần Đại Huệ

CÁCH CỨU GIÚP NGƯỜI THÂN BẤT NGỜ GẶP NẠN

Các vị khán giả, xin chào mọi người.Trong thời gian gần đây, đột nhiên xảy ra một số tai nạn, hiện nay có rất nhiều người đang đặc biệt quan tâm đến một vấn đề đó là: Nếu người thân của mình bất ngờ gặp nạn, những người còn sống rốt cuộc nên làm những gì? Làm gì mới là tốt nhất cho những vong linh này? Đây là vấn đề mà đa số mọi người rất quan tâm.Ví dụ...

Read more
Quan The Am Bo Tat
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese