Tịnh Độ

Long Thọ Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật

Long Thọ Bồ Tát Khai Thị Niệm Phật Việt Dịch: HT. Thích Thiền Tâm Long Thọ Đại Sĩ, tiếng Phạn gọi là Nagarjuna, người dòng Phạm chí, ứng thế ở xứ Nam Thiên Trúc, sau Phật diệt độ bảy trăm năm. Tương truyền ngài sanh dưới cây A Châu Đà Na, cây này có năm trăm vị Long thần ở, lại nhờ Long Vương Bồ Tát mà thành đạo, nên lấy hiệu là Long Thọ. Trong quyển Tam Bảo Cảm...

Read more

Trợ niệm vãng sanh

Điều Khẩn Yếu Sau Khi Mãn Phần – Trích Niệm Phật Thập Yếu

Khi Tắt Hơi Cho Đến Lúc Truy Tiến Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động. Hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ cũng không nên gấp lau rửa, phải đợi qua tám tiếng đồng hồ, hay ít nhứt cũng ba giờ, mới được tắm rửa thay đổi y phục. Trước và sau khi chết, người thân không được khóc lóc. Bởi khóc là vô ích mà lại có hại, vì làm cho kẻ...

Read more

Ban hộ niệm vãng sanh

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese