Tịnh Độ

Thư Trả Lời Những Sự Gạn Hỏi Về “BẤT NIỆM TỰ NIỆM”

Hỏi: Kính Anh Diệu Âm. Tình hình niệm Phật "bất niệm tự niêm đảm bảo vãng sanh" đã gây ảnh hưởng rất lớn... Thật sự quá sức tưởng tượng. Có những người đã tham gia đi hộ niệm thành tựu được bao nhiêu trăm ca… nay cũng bị lôi cuốn. Họ nói pháp môn mới này rất tốt, chỉ trong vài tuần đạt được tâm an lạc, người khoẻ ra, câu phật liên tục vang bên tai suốt ngày đêm,...

Read more

Trợ niệm vãng sanh

Hộ Niệm Và Khai Thị Cho Người Lâm Chung

Ấn Quang Đại sư khai thị: “Trợ giúp thành tựu cho một chúng sanh được vãng sanh, tức là thành tựu cho một chúng sanh tương lai thành Phật. Công đức này thật không thể nghĩ bàn”.Hộ niệm là trợ giúp cho một người được vãng sanh. Người hộ niệm cần phải biết rõ phương pháp cũng như đạo lý về vãng sanh thì mới đem lại lợi ích cho người được hộ niệm. Người không tu hành, không hiểu...

Read more

Ban hộ niệm vãng sanh

Hiện Tượng Tôn Giáo Mới

HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚIMinh Mẫn Gần đây, trang Phật Tử Việt Nam có đăng bài viết về: “ Tôn...

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese