Luật

Giới Bồ Tát Cho Nguời Tại Gia (Sách Ebook PDF)

LỜI GIỚI THIỆU Quyển “Giới Bồ-tát cho người tại gia” do Thượng tọa Thích Nhật Từ dịch từ nguyên tác “Kinh Ưu-bà-tắc giới” (優 婆塞戒經), nghĩa đen là “Kinh về giới hạnh của cư sĩ tại gia” có số hiệu là T. 1488 trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Giới bổn này do ngài Đàm-vô-sấm (Dharmakṣema, 曇無讖) dịch năm 426 thời Bắc Lương từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Nhìn sâu vào bản chất của 6 giới trọng...

Read more
Click Để Xem Thêm ≫

Nghiên cứu

Thay đổi cảm nhận chủ quan

Nếu không có trí tuệ để thấy được “ngũ uẩn giai không” thì chúng ta sẽ chấp vào bản ngã do ngũ uẩn tạo thành, lấy bản ngã làm trung tâm nên không ngừng nảy sinh các vọng niệm, từ đó mang đến cho bản thân ta không ít phiền não và đau khổ.  > Giải trừ bản ngã, con đường chân hạnh phúc Thân thể con người là do ngũ uẩn kết hợp tạo thành. Vì thế, nếu không có...

Read more

Nghiên cứu

Sách Phật giáo

‘Dị nhân’ dịch giả Nguyễn Tiến Văn dịch sách Phật giáo bên nhà trọ cạnh cổng trại giam Chí Hòa

Tôi gặp lại dịch giả Nguyễn Tiến Văn, Việt kiều Canada, sau nhiều năm ẩn dật, hầu như không tiếp xúc với báo chí. Nhiều năm nay ông thuê phòng trọ ngay sát cửa khám Chí Hòa, trong nhà trọ chứa toàn sách. 10 năm trước, Viện Nghiên cứu xã hội TPHCM đã tiếp nhận 18.200 cuốn sách do ông trao tặng. Người ta gọi ông là 'dị nhân', nhưng chúng tôi  hiểu, ông là 'kỳ nhân' và công đức...

Read more

Sách Phật giáo

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese