Giới thiệu

Quan The Am Bo Tat

===========================

Website Phật Pháp Vô Biên do đệ tử chúng con lập ra, với mong muốn được chia sẻ tri thức của các bậc Đại hiền đến muôn nơi.

Tuy không hiểu thấu đáo nhưng đây là sự thành tâm, tín ngưỡng. Rất mong được sự độ lượng, vị tha, che chở, dạy bảo của các vị Tăng ni, Phật tử; bà con cô bác muôn phương; để website ngày thêm hoàn thiện, vận hành ổn định, đem công đức tỏa đi muôn nơi.

“Nam mô A Di Đà Phật! Con nguyện hồi hướng công đức này cho khắp pháp giới chúng sanh; Cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; Cho hết thảy các chúng sanh hữu hình hoặc vô hình có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Con cầu nguyện đức Từ phụ phóng quang gia hộ cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật”
==========================
=============================
======================================

Kệ Tiểu Sử Phật

Kệ Tiểu Sử Phật

KỆ TIỂU SỬ PHẬTKính lạy Phật: Toàn Tri Diệu GiácĐấng trượng phu giải thoát trong đờiĐoạn căn sinh tử luân...

Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2561

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲVIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨMCHÁNH VĂN PHÒNG704. East “E” Street., Ontario,...

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese