Đức phật

Thập Trụ Bồ Tát

Đại thừa Bồ-tát tu sáu pháp ba-la-mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí...

Read more
Sáu Pháp Ba-La-Mật

Ảnh hưởng thánh thiện của Đức Phật lan rộng không ngừng, vượt khỏi không gian hạn hẹp của xứ Ấn...

Read more
Page 1 of 40 1 2 40
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanJapaneseKoreanRussianSpanishVietnamese