Home / kinh tieng phạn

kinh tieng phạn

Bát Nhã Tâm Kinh Tiếng Phạn

Hình đại diện Bát Nhã Tâm Kinh Tiếng Phạn

Bát Nhã Tâm Kinh, dựa theo các âm trong bản tụng Hán Việt, viết lại bằng tiếng Phạn âm chữ la tinh và mẫu chữ devanāgarī (Trích trong tinh hoa Phật học TS Huệ Dân).Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.Āryāvalokiteśvaraḥ bodhisattvaḥ gambhīrāyāṃ prajñāpāramitāyāṃ caryāṃ caramāṇaḥ vyavalokayati sma: panca skandhās tāṃś ca svabhāva śūnyān paśyati sma, sarva duḥkha praśmanaḥ ||आर्यावलोकितेश्वरः बोधिसत्त्वः गम्भीरायांप्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणःव्यवलोकयतिस्म :पन्चस्कन्धास् तांश् च स्वभाव शून्यान् पश्यति स्म,सर्व दुःख

Đọc tiếp »

Chú Đại Bi tiếng Phạn

Hình đại diện Chú Đại Bi tiếng Phạn

Namo ratnatràyàya.Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.Om sarva rabhaye sunadhàsya.Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.Tadyathà: om avaloki lokate karate.Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.Mahi hrdayam kuru kuru karman.Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.Dhara dhara dhirini svaràya.Cala cala mama vimala muktir.Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.Basha basham prasàya hulu hulu mara.Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.Maitreya narakindi dhrish nina.Bhayamana svaha siddhaya svàhà.Maha siddhàya svaha.Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya

Đọc tiếp »

Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn

Hình đại diện Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn

Nhạc Chú Đại Bi tiếng Phạn có chữ rất hay, lời bài hát khớp với bản chú đại bi tiếng Phạn chứ không giống một số bài chia sẻ trên mạng không đúng! Quý vị sẽ có được cảm giác rất an lạc khi nghe bài nàyXem thêm: Chú Đại Bi tiếng Việt | Chú Đại Bi tiếng Phạn | Chú Đại Bi bằng hình ảnh | Giảng giải Chú Đại Bi | Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi | Sự linh ứng của chú đại

Đọc tiếp »

Chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Hình đại diện Chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskrit)

Hướng dẫn học Chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskrit) bằng videoChú Đại Bi trong các nghi thức tụng niệm phổ thông là chữ phiên âm theo kiểu Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt. Do phần dịch âm qua 2 lần nên 1 số âm cũng khác xa so với âm Phạn gốc. Theo các nhà chuyên môn, tiếng Phạn có cấu trúc ngữ âm rất đặc thù (âm vực rộng, trầm bổng đa dạng), khi trì niệm đúng cách, âm thanh thần chú phát ra như Phạm âm

Đọc tiếp »

Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Hán

Hình đại diện Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Hán

Thầy Thích Trí Thoát tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng HánQuán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành,

Đọc tiếp »

Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt

Hình đại diện Bát Nhã Tâm Kinh tiếng Việt

Thầy Thích Trí Thoát tụng Bát Nhã Tâm Kinh tiếng ViệtBồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách.Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng,

Đọc tiếp »

Kinh nghiệm tu phần 2

Hình đại diện Kinh nghiệm tu phần 2

Mời quý vị nghe Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ kinh nghiệm tu tập của Thầy qua bài pháp thoại Kinh nghiệm tu phần 2 được thuyết giảng tại Chùa Diệu Tràng, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp »

Phúc phần của con cái có tốt hay không, phần lớn là do cách sống của NGƯỜI MẸ quyết định

Hình đại diện Phúc phần của con cái có tốt hay không, phần lớn là do cách sống của NGƯỜI MẸ quyết định

Phật dạy: Phúc đức tại mẫu, phụ nữ làm điều này là tích đức cho con cái, cả đời hưởng lộcCha mẹ để lại cho con ngàn vạn bạc vàng cũng không bằng để đức cho con. Phật dạy Phúc đức tại mẫu, vì thế, là mẹ nhớ để điều này cho con.Phúc phần của người phụ nữ dày hay mỏng, có vượng gia đình hay không chỉ cần nhìn điểm này là biết!Tu khẩuNếu mong muốn mọi việc được như ý thì phải biết nhẫn nhịn. Những gì ta

Đọc tiếp »

Chú đại bi tiếng hoa

Hình đại diện Chú đại bi tiếng hoa

Chú đại bi tiếng hoa có lời tụngnā mò, hē lá dá nàduō lá yè yēnā mò, ā lī yēpó lú jié dìshuò bō lá yēpú tí sà duǒ pó yēmó hē sà duǒ pó yēmó hē jiā lú ní jiā yēNan, sà pó luó fá yèshǔ dá nà dá xiěnā mò, xī jí lī duǒyī měng ā lì yēpó lú jí dìshì fó lá lèng tuó pónā mò, nà lá jǐn chíxī lī mó hē, pó duō shā miēsà pó ā tā, dòu shū péngā shì yùnsà pó sà

Đọc tiếp »

Cái giá của sự nổi tiếng

Hình đại diện Cái giá của sự nổi tiếng

Ai cũng thích nổi tiếng, không phải là không thích nhưng mà là chưa có lí do để nổi tiếng. Tại sao người ta phải nổ, vì muốn để nhiều người biết đến. Theo Đại Đức Thích Phước Tiến, cái ước mơ có thể giấu bên trong hoặc thể hiện ra bên ngoài có thể vì khát vọng, vì tự cái bản ngã chúng ta lớn..Bài pháp thoại Cái giá của sự nổi tiếng được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tumột ngày an lạc lần 16 tại

Đọc tiếp »

Chú đại bi tiếng Việt

Hình đại diện Chú đại bi tiếng Việt

Chú đại bi tiếng Việt thầy Thích Trí Thoát tụngĐây là bản Chú đại bi được sử dụng trong các nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại, có hướng dẫn tụng của thầy Thích Trí Thoát:Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha

Đọc tiếp »

Tiếng chuông chùa

Hình đại diện Tiếng chuông chùa

Bài hát Tiếng chuông chùa do ca sĩ Bích Phượng trình bàyNgàn năm công đức đúc chuông, lưu truyền tiếng vọng tình thương cho đời. Một thương của ít lòng nhiều, phát tâm tuỳ hỷ đông người nên công. Hai thương nhìn rộng thấy xa, để dành phước báu dẫu qua cuộc đời. Ba thương cho đến bao giờ, cháu con mà chia hưởng phước này hôm nay. Bốn thương tiếng tốt bay xa, bay cao theo tiếng chuông này mười phương. Năm thương rạng ánh đạo vàng, muôn đời

Đọc tiếp »

Nhạc Chú Đại Bi tiếng Việt

Hình đại diện Nhạc Chú Đại Bi tiếng Việt

Nhạc Chú Đại Bi tiếng Việt – Võ Tá Hân phổ nhạc84 câu Chú Đại Bi qua lời nhạc của nhạc sĩ Võ Tá Hân sẽ giúp chúng ta dễ thuộc hơn và trở nên gần gũi hơnXem thêm: Chú Đại Bi tiếng Việt | Chú Đại Bi tiếng Phạn | Chú Đại Bi bằng hình ảnh | Giảng giải Chú Đại Bi | Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi | Sự linh ứng của chú đại bi | Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách

Đọc tiếp »

Các thiên tài nổi tiếng lý giải thế nào về Đức Phật?

Hình đại diện Các thiên tài nổi tiếng lý giải thế nào về Đức Phật?

Là một trong những tôn giáo lớn nhất thế giới, đạo Phật có mặt ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ… Là Giáo chủ của một tôn giáo, Đức Phật được người đời tôn xưng với rất nhiều danh hiệu cao quý.Không chỉ các phật tử tìm hiểu về Đức Phật, các nhà khoa học cũng bỏ ra nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu về đạo Phật. Trong số những nhà khoa học nghiên cứu về đạo Phật và Đức

Đọc tiếp »

Nhạc niệm Phật tiếng Hoa

Hình đại diện Nhạc niệm Phật tiếng Hoa

Nhạc niệm Phật tiếng Hoa Na Mo A Mi Tuo Fo rất hay, có một cảm giác thật an lạc, thanh bình khi nghe bài nàyXem thêm: Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật | Niệm A Di Đà Phật | Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Đọc tiếp »

Tháng 1/2018: 3 con giáp CẨN THẬN LỜI ĂN TIẾNG NÓI, ĐỪNG ĐỂ CÁI MỒM LÀM KHỔ CÁI THÂN

Hình đại diện Tháng 1/2018: 3 con giáp CẨN THẬN LỜI ĂN TIẾNG NÓI, ĐỪNG ĐỂ CÁI MỒM LÀM KHỔ CÁI THÂN

Bước vòa tháng 1/2018, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói tránh rơi vào trường hợp cái mồm làm khổ cái thân nhé.Tuổi SửuNgười tuổi Sửu thật thà chất phác, thận trọng và đáng tin cậy. Họ là những người ôn hòa, cẩn thận, nghĩ sao nói vậy, không khoa trương, hoa mỹ, không thảo mai lấy lòng người khác. Chỉ những người thân thiết với những người tuổi Sửu mới hiểu được lòng tốt của họ. Còn những

Đọc tiếp »

Khám phá kỳ quan chùa vàng nổi tiếng của Lào

Hình đại diện Khám phá kỳ quan chùa vàng nổi tiếng của Lào

Nằm ở trung tâm thủ đô Viêng Chăn, Thạt Luổng hay Pha That Luang là một công trình Phật giáo mang tính biểu tượng của đất nước Lào. Ảnh: BestPrice. Ảnh: Smart Sinn Travel. Truyền thuyết về Thạt Luổng của người Lào kể lại rằng, vào năm 236 Phật lịch (thế kỷ thứ III TCN), có năm nhà sư người Lào sau khi học xong ở Ấn Độ trở về quê hương đã theo chiếc xương đầu gối của Đức Phật. Ảnh: Vietnamitas en Madrid. Năm nhà sư tới mường

Đọc tiếp »

Trong cuộc đời này, Duyên đến duyên đi – Phận cùng phận tận – Cưỡng cầu không nổi bình yên

Hình đại diện Trong cuộc đời này, Duyên đến duyên đi – Phận cùng phận tận – Cưỡng cầu không nổi bình yên

Bạn không thể mất những thứ chưa bao giờ có.Không thể nắm những điều không phải của mình.Không thể giữ những người chỉ muốn ra đi.Duyên phận – như tôi vẫn luôn tin, là thứ có hạn kỳ.Có lẽ vì xung quanh mình đang có quá nhiều những mối duyên đã đến hồi tự diệt, mà người trong cuộc lại chưa thấu hết 4 chữ “ngần này mà thôi”. Thế là, người ta quay sang trách cứ, hằn học người cũ đủ điều. Như thể nỗi đau lúc chia tay

Đọc tiếp »

Ngắm ngôi chùa nổi tiếng nhất tại cố đô Kyoto

Hình đại diện Ngắm ngôi chùa nổi tiếng nhất tại cố đô Kyoto

Chùa Kiyomizu là ngôi chùa nổi tiếng nhất tại cố đô Kyoto, Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)Tên Kiyomizu bắt nguồn từ nguồn nước chảy vào con thác Otowa liên tục kêu vang không ngừng trong núi Otowayama (trong tiếng Nhật, Kiyomizu có nghĩa là dòng suối trong). (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)Người ta tin rằng cả 3 ngọn thác ở nơi này đều rất linh nghiệm về trường thọ, tình duyên, học hành thành đạt, nếu người chiêm bái uống một ngụm nước ở một trong ba dòng nước trên thì điềm

Đọc tiếp »

Nổi tiếng xấu xí ‘ma chê quỷ hờn’, nhưng người phụ nữ ấy đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ

Hình đại diện Nổi tiếng xấu xí ‘ma chê quỷ hờn’, nhưng người phụ nữ ấy đã trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ

Trong ấn tượng của nhiều người, phi tần của của vua chúa luôn là những giai nhân tuyệt sắc. Nhưng thực tế lịch sử chứng minh rằng có những bà hậu, bà phi vẫn được đức vua hết mực sủng ái cho dù sở hữu vẻ ngoài không hề nổi bật, thậm chí xấu đến “ma chê quỷ hờn”. Lịch sử có ghi chép về một kì nữ tên gọi Chung Li Xuân (còn gọi là Chung Vô Diệm), diện mạo xấu xí nhưng sự hiền đức, nhân hậu và tài

Đọc tiếp »

Kiến trúc tuyệt mỹ của “Thiếu Lâm Tự” nổi tiếng Việt Nam

Hình đại diện Kiến trúc tuyệt mỹ của “Thiếu Lâm Tự” nổi tiếng Việt Nam

Nằm ở thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, chùa Bút Tháp là một trong những ngôi chùa cổ có kiến trúc hoàn chỉnh nhất còn lại ở Việt Nam. Chùa còn được biết đến với các tên gọi khác chùa Nhạn Tháp, Thiếu Lâm Tự, Hoàng Cung Tự.Theo sách Địa chí Hà Bắc (xuất bản năm 1982), chùa Bút Tháp có từ đời vua Trần Thánh Tông (1258-1278). Đến thế kỷ 17, chùa trở nên nổi tiếng với sư trụ trì là Hòa thượng

Đọc tiếp »

PGS.TS Bùi Hiền “trình làng” bộ câu đối Tết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt mới

Hình đại diện PGS.TS Bùi Hiền “trình làng” bộ câu đối Tết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt mới

Những câu đối bình thường ai cũng biết đã được PGS.TS Bùi Hiền viết lại theo bảng chữ cái do ông sáng tạo từng gây nhiều tranh cãi.Vừa qua, chia sẻ với một tờ báo, PGS.TS Bùi Hiền – người phát minh ra bảng chữ cái tiếng Việt cải tiến gây tranh cãi trong dư luận thời gian qua cho biết dịp gần Tết Mậu Tuất năm nay, đã có một người quen đến nhà và nhờ ông viết tặng hai câu đối Tết theo phong cách chữ cải tiến.Hai

Đọc tiếp »

Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca (Buddha) lồng tiếng 55 tập

Hình đại diện Phim cuộc đời Đức Phật Thích Ca (Buddha) lồng tiếng 55 tập

Phim cuộc đời đức Phật Thích Ca (Buddha) lồng tiếng 55 tập trọn bộBộ phim Đức Phật (Buddha) 55 tập được chuyển thể từ tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là bộ phim về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ đản sanh đến niết bàn được đầu tư công phu và chất lượng nhất hiện nay do nhà tỷ phú người Ấn Độ B.K. Modi đầu hơn 120 triệu đô la MỹNội dung phim Buddha:Thái tử Siddhartha sinh ra khoảng

Đọc tiếp »

Chiêm ngưỡng ngôi chùa có kiến trúc kỳ lạ nổi tiếng Nam Bộ

Hình đại diện Chiêm ngưỡng ngôi chùa có kiến trúc kỳ lạ nổi tiếng Nam Bộ

1. Chùa Vĩnh Tràng (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) từ lâu nay vẫn được coi là ngôi chùa có kiến trúc kỳ lạ, nổi tếng bậc nhất đồng bằng sông Cửu Long. Chùa hình thành từ đầu thế kỷ 19, mang kiến trúc rất đa dạng, là sự tổng hợp của các phong cách Pháp, La Mã, Thái, Miên, Chàm, Hoa,Việt.Về tổng thể, chùa Vĩnh Tràng được xây theo dạng chữ Quốc, gồm 4 gian nối tiếp nhau (tiền đường, chánh điện, nhà tổ và nhà hậu) rộng 14.000

Đọc tiếp »

Mẹo hay: Bỏ 1 nắm gạo vào phích nước, sau 12 tiếng bạn sẽ thấy mình cần phải chia sẻ ngay!

Hình đại diện Mẹo hay: Bỏ 1 nắm gạo vào phích nước, sau 12 tiếng bạn sẽ thấy mình cần phải chia sẻ ngay!

Gạo chỉ có thể bỏ vào nồi để nấu cơm, nấu cháo chứ ai bỏ vào phích nước bao giờ. Nghe thật lạ lùng nhưng cam đoan, nếu biết cách làm này mang lại lợi ích gì, bạn sẽ bị hấp dẫn.Ấm đun nước, phích nước nhà bạn chắc chắn đã tựng bị cặn bám, trong tình huống đó, bạn phải làm thế nào để đánh bay cặn mà không tốn sức? Dưới đây là vài cách xử lý vô cùng đơn giản. Hãy thử và trải nghiệm kết quả

Đọc tiếp »

10 truyện ngắn nổi tiếng sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống

Hình đại diện 10 truyện ngắn nổi tiếng sẽ thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống

1. Chó và chuộtMột đàn chuột trèo lên bàn và chuẩn bị ăn đĩa thịt ở trên đó, điều này làm chú chó đang ngủ chợt tỉnh giấc. Đám chuột đàm phán với chú chó, nói:“Nếu như anh không phát ra tiếng động, chúng em có thể cho anh một vài miếng thịt chúng em lấy được. Chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Thật tốt biết mấy!”Chú chó đáp: “Lũ chuột các ngươi lấy hết đồ, nếu như chủ nhân phát hiện thì chẳng phải sẽ tưởng là ta ăn

Đọc tiếp »

Tổng hợp 39 câu nói bất hủ về thái độ đối với cuộc sống: Đọc xong đời bạn sẽ tràn ngập tiếng cười

Hình đại diện Tổng hợp 39 câu nói bất hủ về thái độ đối với cuộc sống: Đọc xong đời bạn sẽ tràn ngập tiếng cười

Trong cuộc đời của mỗi con người yếu tố quyết định to lớn nhất đối với cuộc đời mỗi người đó chính là thái độ sống. Bạn sẽ lựa chọn cho mình thái độ đối với cuộc sống như thế nào đây?Một thái độ vui tươi, lạc quan sẽ làm cho cuộc sống của bạn tràn ngập tiếng cười và niềm vui và ngược lại với thái độ bi quan, chán nản và buông xuôi đối với cuộc sống bạn sẽ nhận lại cho mình một cuộc sống thất bại,

Đọc tiếp »

Cách đánh vần theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục

Hình đại diện Cách đánh vần theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục

Cách đánh vần theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục đã khiến một số người cảm thấy băn khoăn và có phần lo ngại, thậm chí là chối tai. Tuy nhiên, có rất nhiều người chưa từng nghiên cứu hay thậm chí chưa đọc qua quyển sách mới này mà chỉ ném đá theo cộng đồng và hoàn toàn không có ý kiến đóng góp cải thiện, vô tình tạo ra những nghiệp xấu cho mình. Mời quý vị nghe ý kiến của thượng tọa Thích

Đọc tiếp »

Muốn con thành công như bà mẹ có 3 con đỗ đại học danh tiếng Mỹ, phải biết nguyên tắc “10 không”

Hình đại diện Muốn con thành công như bà mẹ có 3 con đỗ đại học danh tiếng Mỹ, phải biết nguyên tắc “10 không”

Bà mẹ của 3 cậu con trai với thành tích học hành xuất sắc cho rằng muốn nuôi dạy con thành công, bố mẹ không nên làm những việc dưới đây.Trần Mỹ Linh sinh ra tại Hồng Kông, năm 14 tuổi, cô nổi danh là một ca sĩ. Khi trở thành thần tượng của giới trẻ, cô không có nhiều thời gian cho việc học cũng như đến trường như các bạn cùng trang lứa. Bố mẹ biết chuyện đã khuyên răn: “Danh tiếng và tiền bạc giống như dòng nước

Đọc tiếp »

TS nổi tiếng Mỹ tiết lộ 6 “chiến binh” có nhiều ở Việt Nam giúp phòng và chống bệnh ung thư

Hình đại diện TS nổi tiếng Mỹ tiết lộ 6 “chiến binh” có nhiều ở Việt Nam giúp phòng và chống bệnh ung thư

TS nổi tiếng Mỹ khuyên bạn nên bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày để phòng ngừa bệnh mãn tính như ung thư, tăng cường sức khỏe cũng như kéo dài tuổi thọ.Tiến sĩ nổi tiếng Mỹ Joel Fuhrman, người sáng chế ra chế độ ăn The Nutritarian Diet, một chế độ ăn giàu dưỡng chất lấy thực vật làm chủ đạo, giúp ngăn ngừa và chống lại các căn bệnh ung thư, tiểu đường và tim mạch.The Nutritarian Diet có tên viết tắt là

Đọc tiếp »

Mẹo nhỏ dẫn năng lượng tích cực vào không gian sống làm cho tiếng cười rộn ràng khắp phòng

Hình đại diện Mẹo nhỏ dẫn năng lượng tích cực vào không gian sống làm cho tiếng cười rộn ràng khắp phòng

Nếu bạn đang cảm thấy nơi mình ở không thoải mái lắm hay bạn đang trải qua những căng thẳng, gặp các vấn đề về sức khỏe, đừng quá lo lắng bởi có nhiều cách để chúng ta có thể loại bỏ vấn đề này.Bạn muốn biết làm thế nào để không gian sống của mình luôn ngập tràn những nguồn nặng lượng tích cực? Bạn luôn cảm thấy nơi mình ở không thoải mái, khiến bạn mệt mỏi và bạn không biết phải làm thế nào để thoát khỏi

Đọc tiếp »

Sống phúc đức hay không phần lớn ở tại cái miệng, có 7 điều nhất định không nên nói kẻo mất hết phúc phần.

Hình đại diện Sống phúc đức hay không phần lớn ở tại cái miệng, có 7 điều nhất định không nên nói kẻo mất hết phúc phần.

Nói lời không hay là nghiệp mà con người dễ mắc phải nhất. Có những điều tuyệt đối không nên nói kẻo mất hết phúc phần.Lời nói chân tâm, trăm sự tốt lành, một lần nói lời không hay thì muôn kiếp mang nợ.Đừng tưởng rằng lời nói gió bay, đôi khi lời nói còn có sức sát thương rất lớn, còn hơn cả vết thương do ngoại cảnh. Lời nói không hay dễ tạo thị phi, gây xích mích, tổn thương người khác.Người xưa có dạy: “Bệnh tùng khẩu

Đọc tiếp »

Câu hỏi 77: Tụng Kinh gì để diệt trừ phiền não. Câu hỏi 78: Kinh là gì? Câu hỏi 79:Tụng chú như thế nào mới được thành tựu

Hình đại diện Câu hỏi 77: Tụng Kinh gì để diệt trừ phiền não. Câu hỏi 78: Kinh là gì? Câu hỏi 79:Tụng chú như thế nào mới được thành tựu

Câu hỏi 77: Tụng Kinh gì để diệt trừ phiền nãoCon bạch Thầy! Con là Phật tử mới tu vậy con phải tụng Kinh gì để diệt trừ phiền não ạ?Trả Lời:Đã là Kinh Phật thì Kinh nào cũng có thể diệt trừ được phiền não, nhưng mình phải thâm nhập được phải hiểu được rồi ứng dụng tu hành thì mới có thể giải được phiền não. Ví dụ như mình đang khổ mà tụng được Kinh nhân quả hiểu được nhân quả thì mình bớt khổ, bớt trách

Đọc tiếp »

Nhường người một phần có hại gì đâu, kém người một phân có gì phải đố kỵ.

Hình đại diện Nhường người một phần có hại gì đâu, kém người một phân có gì phải đố kỵ.

Chuyện kể rằng, ở ngôi chùa cổ trên ngọn núi nọ có một sư trụ trì già sống cùng hai chú tiểu.Hàng ngày, họ đều tụng kinh niệm Phật và xuống núi hóa duyên. Buổi sáng hôm ấy, trong bữa cơm chay, chú tiểu phát hiện sư phụ và sư huynh đều có 6 chiếc bánh bao trong bát. Mỗi cậu ta là chỉ được bốn cái mà thôi. Chú tiểu thấy vậy, trong lòng ấm ức, quyết đòi lại công bằng.Cậu thầm nghĩ bụng: “Sư phụ được 6 chiếc thì rõ ràng

Đọc tiếp »

Hạnh phúc không phải nhà bạn rộng bao nhiêu, mà là trong nhà có bao nhiêu tiếng cười

Hình đại diện Hạnh phúc không phải nhà bạn rộng bao nhiêu, mà là trong nhà có bao nhiêu tiếng cười

Vì sao khi đã có trong tay tất cả: Tiền bạc, vật chất, địa vị… nhiều người vẫn không thể hạnh phúc? Lẽ nào hạnh phúc lại xa xôi đến thế sao? Thực ra, hạnh phúc vẫn luôn ở ngay trước mắt ta, gần trong gang tấc mà lại tựa như xa tận chân trời…Hiện nay, có một thuật ngữ khá phổ biến là “cảm giác hạnh phúc”, chỉ số “cảm giác hạnh phúc” cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ mãn nguyện của mỗi người về

Đọc tiếp »

Hạnh phúc không phải nhà bạn rộng bao nhiêu, mà là trong nhà có bao nhiêu tiếng cười

Hình đại diện Hạnh phúc không phải nhà bạn rộng bao nhiêu, mà là trong nhà có bao nhiêu tiếng cười

Vì sao khi đã có trong tay tất cả: Tiền bạc, vật chất, địa vị… nhiều người vẫn không thể hạnh phúc? Lẽ nào hạnh phúc lại xa xôi đến thế sao? Thực ra, hạnh phúc vẫn luôn ở ngay trước mắt ta, gần trong gang tấc mà lại tựa như xa tận chân trời…Hiện nay, có một thuật ngữ khá phổ biến là “cảm giác hạnh phúc”, chỉ số “cảm giác hạnh phúc” cao hay thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ mãn nguyện của mỗi người về

Đọc tiếp »

7 bài thuốc ngâm giấm nổi tiếng TQ, mỗi món đều là vị thuốc đa tác dụng cần có trong nhà

Hình đại diện 7 bài thuốc ngâm giấm nổi tiếng TQ, mỗi món đều là vị thuốc đa tác dụng cần có trong nhà

Theo Đông y, sự kết hợp thực phẩm có thể biến chúng thành một vị thuốc. 7 cách dùng thực phẩm ngâm giấm sau đây có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh rất hữu ích, cần thiết trong nhà bạn.Giấm là một gia vị phổ biến trong căn bếp của hầu hết các gia đình, có giá trị sử dụng, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe rất ưu việt. Không những thế, giấm còn còn thể được sử dụng để ngâm với thực phẩm, tạo thành các món ăn

Đọc tiếp »

Một vị giáo sư nổi tiếng sinh ra 3 cô con gái đều bị câm, đau lòng trước bất hạnh của con mình đã tìm đến cao tăng xin chỉ giáo và hiểu ra nguyên nhân

Hình đại diện Một vị giáo sư nổi tiếng sinh ra 3 cô con gái đều bị câm, đau lòng trước bất hạnh của con mình đã tìm đến cao tăng xin chỉ giáo và hiểu ra nguyên nhân

Một vị giáo sư nổi tiếng sinh ra 3 cô con gái đều bị câm, trong lúc tuyệt vọng đã tìm đến cao tăng. Không ngờ cao tăng lại giận dữ nhìn ông và nói: “Hết thảy đều là nghiệp do chính ông gây ra!”.Vợ chồng giáo sư Quân đã 55 tuổi, sinh hạ được ba cô con gái dung mạo xinh đẹp, tuổi lần lượt là 25, 23, 20. Tuy đều đã là những thiếu nữ nết na kiều diễm, nhưng đều chưa tìm được ý trung nhân khiến hai vợ chồng họ

Đọc tiếp »

Một vị giáo sư nổi tiếng sinh ra 3 cô con gái đều bị câm, đau lòng trước bất hạnh của con mình đã tìm đến cao tăng xin chỉ giáo và hiểu ra nguyên nhân

Hình đại diện Một vị giáo sư nổi tiếng sinh ra 3 cô con gái đều bị câm, đau lòng trước bất hạnh của con mình đã tìm đến cao tăng xin chỉ giáo và hiểu ra nguyên nhân

Một vị giáo sư nổi tiếng sinh ra 3 cô con gái đều bị câm, trong lúc tuyệt vọng đã tìm đến cao tăng. Không ngờ cao tăng lại giận dữ nhìn ông và nói: “Hết thảy đều là nghiệp do chính ông gây ra!”.Vợ chồng giáo sư Quân đã 55 tuổi, sinh hạ được ba cô con gái dung mạo xinh đẹp, tuổi lần lượt là 25, 23, 20. Tuy đều đã là những thiếu nữ nết na kiều diễm, nhưng đều chưa tìm được ý trung nhân khiến hai vợ chồng họ

Đọc tiếp »

Hãy nhớ, khi đã gọi nhau một tiếng vợ chồng thì đừng làm nhau tổn thương!

Hình đại diện Hãy nhớ, khi đã gọi nhau một tiếng vợ chồng thì đừng làm nhau tổn thương!

Xưng hô với nhau một tiếng vợ tiếng chồng rồi thì hãy nhớ đừng làm tổn thương nhau để trọn nghĩa, trọn đạo vợ chồng.Chàng trai tên là Đậu không may mắn sinh ra ngờ nghệch và bị gọi là ngốc nhưng Đậu được tính lương thiện và hay giúp đỡ mọi người nên được mọi người yêu mến. Gia đình nhà Đậu giàu có nên đã bỏ một số tiền lớn để mua về cho Đậu một cô gái làm vợ.Đám cưới nhanh chóng diễn ra và đêm tân

Đọc tiếp »

Chú Đại Bi phiên âm Phạn Việt và Phạn Hán Việt

Hình đại diện Chú Đại Bi phiên âm Phạn Việt và Phạn Hán Việt

So sánh nguyên bản giữa âm Phạn Việt ( theo mẫu la tinh) và Hán Phạn trong bản Việt thường dùng trước đây, trong Tinh Hoa Phật học của TS Huệ Dân.Âm Phạn Việt : Nam mô rát na tra dà da (Câu 1)Âm Hán Phạn : Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da (Câu 1)Âm Phạn Việt : Nama à ri da (Câu 2)Âm Hán Phạn : Nam mô a rị da (Câu 2)Âm Phạn Việt : A va kích tê và ra da (Câu 3)Âm

Đọc tiếp »
Theme Skin
Color Examples