Home / Jeffrey Hopkins

Jeffrey Hopkins

Nói năng như thế nào là thiện lành và không mắc tội lỗi?

Hình đại diện Nói năng như thế nào là thiện lành và không mắc tội lỗi?

Trong kinh Lời Nói (Tăng Chi 5.198), Đức Phật giảng 5 yếu tố của một lời nói thiện lành như sau: “Thành tựu năm chi phần, này các Tỳ-khưu, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những bậc Hiền trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời đem đến lợi ích, nói với từ tâm”.1) Nói đúng thời: có khi một lời chân thật nhưng không được phát biểu

Đọc tiếp »

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Hình đại diện Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).Trong kinh A Di Đà, cũng như nguyện thứ 18, một trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn những chúng sinh tinh tấn chuyên trì danh hiệu của Ngài trong cuộc

Đọc tiếp »

Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư

Hình đại diện Chấp Tay Lạy Phật Dược Sư

Chấp Tay Lạy Phật Dược SưSáng tác: Hàn ChâuTrình bày: Huỳnh Nguyễn Công BằngNam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương PhậtMột nén hương thơm con xin dâng lên Người Đức Phật Dược SưMười hai nguyện lớn của Người đem đến cho đời vạn niềm vuiNhân gian bước qua bao la bể khổ, cho con bước qua bao bến mê đời.Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương PhậtNgười đã xua tan bao nhiêu nỗi ưu phiền, khổ lụy đời conTìm lên cõi phúc trong đời, quỳ dưới chân Ngài

Đọc tiếp »

Quả báo thông ba đời

Hình đại diện Quả báo thông ba đời

Trong Kinh Phật thường nói: “Quả báo thông ba đời và người sinh con cái lược có bốn nhân.” Quả báo thông ba đời gồm có: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Hiện báo là đời nay làm dữ, lành, đời nay được họa phước; như sĩ tử siêng cần học tập, hiện thân được công danh. Việc này mắt phàm đều có thể thấy.Sinh báo là đời nay làm dữ lành, đời sau được họa phước; như ông cha trọng văn chất, con cháu mới phát đạt, hiển

Đọc tiếp »

Hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm

Hình đại diện Hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm

Giữa những thăng trầm của trần thế đổi thay thì hạnh nguyện của bồ-tát Quán Thế Âm là con thuyền thanh lương đưa chúng ta vượt bể khổ trầm luân. Chỉ có nhìn như bồ-tát Quán Thế Âm, chúng ta mới có thể nhẫn những điều bất nhẫn. Chỉ có nghe như bồ-tát Quán Thế Âm, chúng ta mới dung thông được tất cả khổ đau trong kiếp người này.Xin mời quý vị nghe bài Pháp thoại Hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm do TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng

Đọc tiếp »

Cô đơn

Hình đại diện Cô đơn

Cô đơn thực ra là gì? Đó chính sự lẻ loi, buồn chán khi cảm giác rằng chỉ có một mình đối mặt với những khó khăn, biến cố trong cuộc đời mà không ai có thể hiểu và chia sẻ. Cô đơn không phải là khi ở một mình, có những lúc ở giữa đám đông hay cuộc vui ồn ào ta vẫn thấy như đang ở trên một ốc đảo hoang vu. Khi đó ta thấy lo lắng, bất an vì đã đánh mất sự an bình tĩnh

Đọc tiếp »

Ý nghĩa niết bàn trong Phật giáo

Hình đại diện Ý nghĩa niết bàn trong Phật giáo

Bài pháp thoại Ý nghĩa niết bàn trong Phật giáo do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết pháp tại Tổ Đình Ấn Quang. Niết bàn không xa lạ và là mục đích tối thượng của những người tu hành hướng đến và từ niết bàn không bao giờ lẫn lộn giữa đạo phật và học thuyết khác. Từ niết bàn không phải mô tả một cái gì đó cho chúng ta tưởng tượng mà đó là đối tượng mà chúng ta hướng đến.

Đọc tiếp »

Giám Chân đông độ

Hình đại diện Giám Chân đông độ

Phim Giám Chân đông độGiám Chân, 688-763, là một nhà sư Trung Quốc theo Nam Sơn tông của giáo phái Luật tông. Sư đến Nhật Bản năm 754 và sáng lập Luật tông (ja. ritsu-shū) nơi đây.Sư quê ở Dương Châu. Năm 14 tuổi Sư theo cha vào chùa, nhìn tượng Phật cảm động và xin xuất gia. Sư thông Tam tạng, giữ giới nghiêm chỉnh và vì vậy tiếng tăm lừng lẫy. Đến năm 55 tuổi, Sư có ý nguyện đi Nhật Bản vì có hai tăng sĩ người

Đọc tiếp »

Làm lại cuộc đời

Hình đại diện Làm lại cuộc đời

Bài chia sẻ Làm lại cuộc đời của Đại Đức Thích Phước Tiến tại trường cai nghiện Bình Đức. Mặc dù cách xa về khoảng cách địa lí, nhưng các học viên trong trại cai nghiện vẫn được cả xã hội quan tâm để góp phần làm tiêu tan những suy nghĩ tiêu cực của chính họ. Nói cách khác họ là nạn nhân của sự tha hóa xã hội. Qua bài thuyết pháp, Thầy Thích Phước Tiến mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và cách để vượt qua khó

Đọc tiếp »

12 nhân duyên

Hình đại diện 12 nhân duyên

Tất cả vạn pháp đều sanh khởi và tồn tại, hủy diệt do nơi 12 nhân duyên. 12 nhân duyên của luân hồi là một dây chuyền liên tục, chuyền từ khâu này đến khâu khác, trong một đời cũng như trong nhiều đời. 12 nhân duyên ấy là vô minh duyên ra hành, hành duyên ra thức, thức duyên ra danh sắc, danh sắc duyên ra lục nhập, lục nhập duyên ra xúc, xúc duyên ra thọ, thọ duyên ra ái, ái duyên ra thủ, thủ duyên ra hữu,

Đọc tiếp »

Nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa

Hình đại diện Nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa

Bài pháp thoại Nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thụy Điển ngày 18/10/2015 (06/09/Ất Mùi)Giữa nhận thức và hành trì là 2 vấn đề khác nhau. Hiểu và ứng dụng 1 vấn đề là khác nhau. Hạnh phúc và làm sao có được hạnh phúc là khác. Hiểu về chất lượng của một món ăn và ăn được món ăn đó là khác. Vì vậy giới thiệu đạo Phật là 1 vấn đề còn tu học được

Đọc tiếp »

Tu trong luân hồi

Hình đại diện Tu trong luân hồi

Bài pháp thoại Tu trong luân hồi được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa An Lạc (Tiệp Khắc) ngày 22/10/2015 (10/09 Ất Mùi). Thông thường khi chúng ta đến với đạo Phật hay nghe nào là Niết Bàn, Cực Lạc, giải thoát… Đạo Phật không phải là một chiều như vậy, nếu lúc nào chúng ta cũng giới thiệu pháp giải thoát thì chúng ta đang bỏ rơi rất nhiều chúng sanh.

Đọc tiếp »

Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni

Hình đại diện Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lược Sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Giáng Sanh đến Thành Ðạo)Mở Ðề:Ðời Ðức Phật Thích Ca Là Một Tấm Gương SángBắt nguồn một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín đồ soi chung để tiến bước. Nhưng trong các vị giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới này, không có một vị* nào đầy đủ ý nghĩa cao đẹp, một đời sống sâu xa bằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi hành động,

Đọc tiếp »

Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam

Hình đại diện Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam

Bài pháp thoại Cơn sốt Obama: Giấc mơ Mỹ và Việt Nam do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29/05/2016.Xem thêm: Tổng thống Obama thỉnh Phật vào nhà trắng và làm theo lời Phật dạyXem thêm: Một tu sĩ Việt giống tổng thống Obama đến kỳ lạ

Đọc tiếp »

Kinh Di Giáo 17

Hình đại diện Kinh Di Giáo 17

Bài pháp thoại Kinh Di Giáo 17 được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Trường Hạ Tại Chổ, Tu Viện Tường Vân, ngày 05-07-2016 (02-06 Bính Thân)

Đọc tiếp »

Tội và tốt

Hình đại diện Tội và tốt

Bài pháp thoại Tội và tốt được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bồng Lai, Vĩnh Điện – Điện Bàn – Quảng Nam, ngày 03/08/2016 (01/07 Bính Thân)

Đọc tiếp »
Theme Skin
Color Examples