Home / giang giai chu lang nghiem

giang giai chu lang nghiem

Giảng giải chú Lăng Nghiêm

Hình đại diện Giảng giải chú Lăng Nghiêm

Giảng giải chú Lăng Nghiêm – Hòa Thượng Tuyên Hóa Chú Lăng Nghiêm là Chú quan trọng nhất, hơn hết thảy trong các Chú. Bao gồm hết thảy thể chất và diệu dụng của Phật Pháp. Chú này chia làm năm bộ : Kim Cang bộ, Bảo Sinh bộ, Liên Hoa bộ, Phật bộ và Nghiệp bộ. Năm bộ Kinh này thuộc về năm phương :1. Kim Cang bộ : Thuộc về phương Ðông, Ðức Phật A Súc là chủ.2. Bảo Sinh bộ : Thuộc về phương Nam, Phật Bảo

Đọc tiếp »

Thần Chú Lăng Nghiêm

Hình đại diện Thần Chú Lăng Nghiêm

Thần Chú Lăng Nghiêm tiếng ViệtNam-Mô-Lăng-Nghiêm Hội-Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )Diệu trạm tổng trì bất động tôn,Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,Tiêu Ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân,Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương,Hườn độ như thị hằng sa chúng,Tương thử thâm tâm phụng trần sát,Thị tắc danh vị báo Phật ân:Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng minh,Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,Chung bất ư thử thủ nê-hoàn.Đại –hùng đại -lực đại -từ-bi,Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc,Linh ngã tảo đăng vô

Đọc tiếp »

Kinh Lăng Nghiêm

Hình đại diện Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm này được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán vào đời nhà Đường Trung Quốc, do Sa môn Aán Độ BẤT LA MẬT ĐẾ dịch nghĩa, Sa môn DI GIÀ THÍCH CA người nước U Trường dịch lời, Quan Chánh Nhị Đại Phu nhà Đường PHÒNG DUNG chấp bút.Tiếng Hán có văn ngôn và bạch thoại: văn ngôn đời xưa quá súc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời. Người xưa nói: “đọc chỗ chẳng có chữ” là vậy. Chúng tôi gặp những trường hợp

Đọc tiếp »

Phim Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Hình đại diện Phim Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Phim Kinh Thủ Lăng Nghiêm (Shurangama Mantra Movie) thuyết minh tiếng Việt.Xem thêm: Thần Chú Lăng Nghiêm | Kinh Lăng Nghiêm | Tụng Kinh Lăng Nghiêm – Thầy Thích Trí Thoát

Đọc tiếp »

Giảng giải chú đại bi

Hình đại diện Giảng giải chú đại bi

Giảng giải chú đại bi(Giảng giải từng câu của HT Tuyên Hóa)Download giảng giải Chú Đại Bi mp3: gianggiaichudaibimp3Xem thêm các bài khác về chú đại bi:Chú Đại Bi tiếng PhạnChú đại bi tiếng ViệtCông năng và oai lực của Thần Chú Đại BiSự linh ứng của chú đại biTrì niệm Chú Đại Bi đúng cáchNhạc Chú Đại Bi tiếng ViệtNhạc Chú Đại Bi tiếng PhạnChú Đại Bi bằng hình ảnhNghe thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Đại Bi bằng video có chữ phụ đề: Chú đại bi 5 biến

Đọc tiếp »

Kim Cang Bát Nhã giảng ký

Hình đại diện Kim Cang Bát Nhã giảng ký

Toàn bộ 171 bài giảng Kim Cang Bát Nhã giảng ký do Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng tại đạo tràng cư sĩ Lâm Singapore.Cẩn Dịch : Viên Đạt – Cư Sĩ Vọng Tây

Đọc tiếp »

Để trở thành giảng sư

Hình đại diện Để trở thành giảng sư

Bài pháp thoại Để trở thành giảng sư do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. giảng sư thay mặt cho Đức Phật truyền trao giáo lý cho mọi người, đó là công việc hoằng pháp. Để trở thành giảng sư chúng ta cần những yếu tố thế nào? Qua bài giảng thầy sẽ có những hướng dẫn cụ thể, dễ dàng áp dụng cho công việc hoằng pháp cao cả này.

Đọc tiếp »

Giảng Bát Nhã Tâm Kinh

Hình đại diện Giảng Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh (Phiên âm Hán văn)Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn,

Đọc tiếp »

Thuyết Giảng Thần Chú Đại Bi

Hình đại diện Thuyết Giảng Thần Chú Đại Bi

Toàn bộ bài giảng về Thần Chú Đại Bi gồm 8 phần của thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo, rất có ích cho những quý vị nào mới bắt đầu tìm hiểu và trì tụng Chú Đại BiChú Đại Bi nằm trong Kinh Đại bi tâm đà la ni. Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc.

Đọc tiếp »

Hoa Nghiêm Áo Chỉ

Hình đại diện Hoa Nghiêm Áo Chỉ

Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (trọn bộ 68 phần)Pháp Sư Tịnh Không khởi giảng 14-11-2008 tại Đài Truyền hình vệ tinh Hoa TạngCẩn dịch: Vọng Tây Cư SĩNgười đọc: Thiện Quang

Đọc tiếp »

Giảng Kinh Địa Tạng

Hình đại diện Giảng Kinh Địa Tạng

Giảng Kinh Địa Tạng – Hòa Thượng Tuyên HóaDiễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phượng, Nam TrungXem thêm nghi thức tụng Kinh Địa Tạng do thầy Thích Trí Thoát tụng | Giảng Kinh Địa Tạng do thầy Thích Thiện Xuân giảng | Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện do thầy Thích Thiện Thuận giảngQuý vị lưu ý, video bên dưới có 4 phần dạng danh sách (playlist), quý vị có thể chon phần cần nghe ở góc trái trên cùng

Đọc tiếp »

Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

Hình đại diện Giảng Kinh Vô Lượng Thọ

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ Giảng Kinh Vô Lượng Thọ trọn bộ gồm 188 tập, khoảng gần 300 đĩa do lão Pháp Sư Tịnh Không giảngKinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh độ tông, bao gồm kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ nói về hành trạng của Đức Phật Di Đà khi tu hành Bồ tát đạo. Kinh Quán Vô Lượng Thọ chỉ phương cách cho chúng ta

Đọc tiếp »

Giảng Kinh Pháp Hoa

Hình đại diện Giảng Kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa là bộ kinh Đại thừa được nhiều dịch giả phiên dịch, được nhiều học giả nghiên cứu chú giải, lại được lưu truyền sâu trong giới trí thức và phổ cập rộng trong quần chúng.Giáo nghĩa trọng yếu của kinh Pháp Hoa là chỉ bày Tri kiến Phật có sẵn nơi mỗi chúng sanh. Tri kiến Phật là cái thấy biết không thuộc về kiến chấp ngã nơi thân, không thuộc về kiến chấp ngã nơi tâm (vọng tâm). Lại là thể của thân tâm, thường trụ

Đọc tiếp »

Bài giảng thiền Vipassana

Hình đại diện Bài giảng thiền Vipassana

Bài giảng khóa Thiền Vipassana 10 ngày – Thiền Sư GOENKAVipassana, nghĩa là thấy sự việc đúng như thật, là một trong những pháp môn thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Phương pháp này được Đức Phật Gotama tái phát hiện cách đây hơn 2500 năm và được Ngài giảng dạy như một liều thuốc chung chữa trị những bệnh chung cho nhân loại, nghĩa là, một Nghệ Thuật Sống.Phương pháp không tông phái này nhằm để diệt trừ những bất tịnh tinh thần và đưa đến hạnh phúc

Đọc tiếp »

Cuộc đời có 4 giai đoạn nhưng nhiều người vẫn mãi mắc kẹt ở giai đoạn thứ 2

Hình đại diện Cuộc đời có 4 giai đoạn nhưng nhiều người vẫn mãi mắc kẹt ở giai đoạn thứ 2

Muốn có một cuộc sống viên mãn, một người bình thường sẽ trải qua 4 giai đoạn tất yếu. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm tất cả. Một số người mãi bị mắc kẹt ở 1 giai đoạn nào đó và không thể bước tiếp. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 4 giai đoạn đó và làm thế nào để đi qua cả 4 nhé.Giai đoạn 1: Bắt chướcĐây là giai đoạn đầu tiên mà ai cũng từng trải qua; nhờ có giai đoạn này

Đọc tiếp »

Kinh nghiệm tu

Hình đại diện Kinh nghiệm tu

Pháp thoại Kinh nghiệm tu được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Từ Thuyền, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Đọc tiếp »

Thuyết giảng Tứ Diệu Đế – Đạt Lai Lạt Ma

Hình đại diện Thuyết giảng Tứ Diệu Đế – Đạt Lai Lạt Ma

Thuyết giảng Tứ Diệu Đế – Đạt Lai Lạt MaTứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế (ariya sacca) tức là bốn sự thât rốt ráo về khổ, về nguyên nhân khổ, về diệt khổ, về con đường diệt khổ.Phạn ngữ sacca có nghĩa là đế, sự thật, chân lý; tức là cái gì thực sự có, là sự thật không thay đổi. Ariya là cao thượng, cao cả, vi diệu. Do vậy, ariyasacca là chân lý cao cả, là sự thật thù thắng, như chân như thật không bị không

Đọc tiếp »

Vô Lượng Thọ Kinh – Tinh hoa giảng ký

Hình đại diện Vô Lượng Thọ Kinh – Tinh hoa giảng ký

Kinh Vô Lượng Thọ là kinh căn bản mà pháp môn tịnh độ y cứu, trong kinh nêu rõ y báo chánh báo của tây phương tịnh độ, đủ các loại trang nghiêm thôi thắng vi diệu không thể nghĩ bàn, Phật A Di Đà tại nhân địa phát nguyện tu hành, dõng mãnh tinh tấn, chuyên tân lập chí nhân quả làm trang nghiêm tịnh độ, cho đến khuyên răn khiến cho 10 phương thế giới, tất cả chúng sanh phát tâm bồ đề một lòng chuyện niệm cầu

Đọc tiếp »

Phật giảng dạy về tác hại của tin đồn, thi phi khiến ai cũng gật gù

Hình đại diện Phật giảng dạy về tác hại của tin đồn, thi phi khiến ai cũng gật gù

Người ta nói “Lời nói gió bay”, nhưng không phải lời nào cũng vậy. Có những chuyện nói ra sẽ khiến bản thân gặp rắc rối vì bị tam sao thất bản.Hãy cùng đọc câu chuyện ngụ ngôn sau:Trong một nông trại, có lừa, chó, mèo dê, gà và lợn chung sống với nhau. Một ngày, Lừa làm việc vất vả về bèn than phiền với chó: “Ông bạn ơi, tôi thấy mệt mỏi quá. Ngày mai tôi thật muốn nghỉ ngơi một hôm”.Chó nghe xong lại nói với Mèo:

Đọc tiếp »

Kinh nghiệm tu phần 2

Hình đại diện Kinh nghiệm tu phần 2

Mời quý vị nghe Thầy Thích Trí Huệ chia sẻ kinh nghiệm tu tập của Thầy qua bài pháp thoại Kinh nghiệm tu phần 2 được thuyết giảng tại Chùa Diệu Tràng, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp »

Chiêm nghiệm về Vô thường

Hình đại diện Chiêm nghiệm về Vô thường

Vô thường nghĩa là vạn vật luôn thay đổi và con người là vô ngã… Nói đến vô thường, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy muốn buông xuôi tất cả, vì vô thường thì nỗ lực làm gì cho mất công.​Nghe vô thường, chúng ta cảm thấy cuộc đời có rồi không, luôn thay đổi từ khi con người sinh ra rồi già, bệnh, chết; nói cách khác, chúng ta chưa có trước khi xuất hiện trên cuộc đời và khi từ giã cuộc đời, chúng ta

Đọc tiếp »

“Vì sao chú lừa vô tội bị giết hại?”, Phật giảng về tác hại của tin đồn, thi phi khiến ai cũng gật gù

Hình đại diện “Vì sao chú lừa vô tội bị giết hại?”, Phật giảng về tác hại của tin đồn, thi phi khiến ai cũng gật gù

Người ta nói “Lời nói gió bay”, nhưng không phải lời nào cũng vậy. Có những chuyện nói ra sẽ khiến bản thân gặp rắc rối vì bị tam sao thất bản.Hãy cùng đọc câu chuyện ngụ ngôn sauTrong một nông trại, có lừa, chó, mèo dê, gà và lợn chung sống với nhau. Một ngày, Lừa làm việc vất vả về bèn than phiền với chó: “Ông bạn ơi, tôi thấy mệt mỏi quá. Ngày mai tôi thật muốn nghỉ ngơi một hôm”.Chó nghe xong lại nói với Mèo:

Đọc tiếp »

Phụ nữ giỏi giang, sống an yên cả đời không phải nói ra 4 lời này

Hình đại diện Phụ nữ giỏi giang, sống an yên cả đời không phải nói ra 4 lời này

Phụ nữ khôn ngoan và biết lo cho cuộc sống của mình sẽ chẳng khi nào phải nói ra những lời này.Phụ nữ khôn ngoan cả đời không nói 4 từ nàyLời vô nghĩaPhụ nữ thường là người dễ nghĩ lung tung. Đôi khi chỉ vì nghĩ quá nhiều lại đâm ra không giải quyết được chuyện gì, càng nghĩ càng quẩn quanh không tìm được lối thoát. Và chính vì cảm xúc tiêu cực quá nhiều, dễ khiến họ nói những lời khó nghe, vô nghĩa. Đây có thể

Đọc tiếp »

‘Đạo đức nghề nghiệp’ đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm

Hình đại diện ‘Đạo đức nghề nghiệp’ đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm

Đạo đức nghề nghiệp luôn được xem là tài sản vô hình quý giá nhất, là yếu tố hàng đầu của mỗi người. Nó không chỉ đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm mà còn cảm hóa được người khác và làm biến đổi xã hội.(Hình minh họa: Qua carabersih.com)(Dưới đây là bài viết thể hiện cách nhìn nhận của một người nước ngoài về đạo đức nghề nghiệp khiến rất nhiều người suy ngẫm, được đăng tải trên trang Vision Times.)Câu chuyện cô giúp việcCô giúp việc đã

Đọc tiếp »

‘Đạo đức nghề nghiệp’ đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm

Hình đại diện ‘Đạo đức nghề nghiệp’ đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm

Đạo đức nghề nghiệp luôn được xem là tài sản vô hình quý giá nhất, là yếu tố hàng đầu của mỗi người. Nó không chỉ đưa con người đạt đến sự tôn nghiêm mà còn cảm hóa được người khác và làm biến đổi xã hội.(Hình minh họa: Qua carabersih.com)(Dưới đây là bài viết thể hiện cách nhìn nhận của một người nước ngoài về đạo đức nghề nghiệp khiến rất nhiều người suy ngẫm, được đăng tải trên trang Vision Times.)Câu chuyện cô giúp việcCô giúp việc đã

Đọc tiếp »

Trải nghiệm cuộc sống

Hình đại diện Trải nghiệm cuộc sống

Bài pháp thoại Trải nghiệm cuộc sống được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Phước Thới – thị trấn Cái Bè – huyện Cái Bè – tỉnh Tiền Giang ( ngày 16/06 2017 )

Đọc tiếp »

5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh vào thế giới này

Hình đại diện 5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh vào thế giới này

Đến cuối thời kỳ sáu năm thực hành miên mật, Bồ Tát Tất Đạt Đa tự hỏi vì sao mình nỗ lực hành đạo theo con đường cực đoan? Bởi đạo khổ hạnh không hề cho thấy một chút khả năng nào mang lại hỷ lạc hay trợ duyên giác ngộ. Do vậy, Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh và sự hành xác tới gần như kiệt quệ. Ngài cũng nhận ra rằng nếu chỉ thiền định an trụ tâm trong hư không vô biên, như các bậc

Đọc tiếp »

5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh vào thế giới này

Hình đại diện 5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh vào thế giới này

Đến cuối thời kỳ sáu năm thực hành miên mật, Bồ Tát Tất Đạt Đa tự hỏi vì sao mình nỗ lực hành đạo theo con đường cực đoan? Bởi đạo khổ hạnh không hề cho thấy một chút khả năng nào mang lại hỷ lạc hay trợ duyên giác ngộ. Do vậy, Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh và sự hành xác tới gần như kiệt quệ. Ngài cũng nhận ra rằng nếu chỉ thiền định an trụ tâm trong hư không vô biên, như các bậc

Đọc tiếp »

Chuông “chủ quyền” bảo vật Hà Giang có gì đặc biệt?

Hình đại diện Chuông “chủ quyền” bảo vật Hà Giang có gì đặc biệt?

(Kiến Thức) – Là một trong số ít những ngôi chùa cổ ở Hà Giang, Bình Lâm Tự còn mang trong mình một quả chuông đồng thuộc hàng đẹp nhất Việt Nam. Là một trong số ít những ngôi chùa cổ ở Hà Giang, Bình Lâm Tự còn mang trong mình một quả chuông đồng thuộc hàng đẹp nhất Việt Nam. Nhưng câu chuyện xa xưa sau lớp bụi thời gian mới đầy thú vị.Và từ quả chuông này có thể kể cho hậu thế biết bao chuyện về một vùng biên

Đọc tiếp »

10 bài giảng hay nhất của Thầy Thích Phước Tiến

Hình đại diện 10 bài giảng hay nhất của Thầy Thích Phước Tiến

Tuyển tập 10 bài giảng hay nhất của Thầy Thích Phước Tiến 2016. Quý vị có thể nhấn vào từng bàitrong danh sách để nghe hoạc nghe trọn bộ ở video bên dưới1. Đã biết vô thường sao còn phiền não – Thầy Thích Phước Tiến 20162. Việc Tốt Không Phải Dễ Làm – Thầy Thích Phước Tiến 20163. Chuyển Nghiệp Dễ Hay Khó (KT68) – Thầy Thích Phước Tiến 20164. Bí Mật Tiềm Thức (KT15) – Thầy Thích Phước Tiến5. Điều Gì Quan Trọng Nhất – DD Thích Phước

Đọc tiếp »

Đâu là nỗi bi ai đau khổ nhất của đời người, hãy cùng nghe Phật giảng!

Hình đại diện Đâu là nỗi bi ai đau khổ nhất của đời người, hãy cùng nghe Phật giảng!

Nhân sinh trên đời, dù là người quyền cao chức trọng hay kẻ nghèo hèn thì ai cũng có nỗi khổ riêng. Người thì khổ vì thiếu thốn tình cảm, kể khổ vì thiếu thốn miếng ăn, đâu đâu cũng chất chứa toàn phiền não.Con người sống ở trên đời, không ai thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Bất luận là giàu hay nghèo, sang hay hèn thì đứng trước luân hồi cuộc đời đều ngang bằng như nhau. Đứng trước tuổi già thì trí nhớ suy yếu, hành động

Đọc tiếp »

Dạy con thành người giỏi giang: Hãy bắt đầu từ những câu nói tích cực

Hình đại diện Dạy con thành người giỏi giang: Hãy bắt đầu từ những câu nói tích cực

Có nhiều câu nói vô tình của cha mẹ rất có hại đối với tâm lý trẻ thơ. Còn khi bạn có thói quen nói với con những câu nói tích cực, tâm hồn và tính cách của chúng đang được nuôi dưỡng hàng ngày. Trò chuyện vui vẻ với con, không mang theo sự bực dọc cá nhân là điều tuyệt vời bạn dành cho con. (Ảnh: internet)Đứa trẻ “sơ ý chủ quan” là do bị cha mẹ “thôi miên”Người lớn luôn cho rằng: “Nếu không nhắc nhở trẻ nhỏ

Đọc tiếp »

Trắc nghiệm: Cách cầm đũa tiết lộ bạn là người như thế nào

Hình đại diện Trắc nghiệm: Cách cầm đũa tiết lộ bạn là người như thế nào

Bạn có biết vị trí cầm đũa cũng có thể tiết lộ phần nào về con người bạn không? Thử làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.Vị trí cầm đũa cũng có thể tiết lộ phần nào về tính cách của con người bạn đấy.Thử làm bài trắc nghiệm sau đây nhé:A. Bạn là người có tấm lòng nhân hậu, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Cho dù có ai đó làm tổn thương đến bạn, bạn cũng không tỏ ra khép kín hay xa cách mà

Đọc tiếp »

Cổ nhân giảng: Con cháu không có tài đức, dù để lại bao nhiêu tài sản cũng vô dụng

Hình đại diện Cổ nhân giảng: Con cháu không có tài đức, dù để lại bao nhiêu tài sản cũng vô dụng

Bao trùm và xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử, cách dạy con của cổ nhân đều tập trung và nhấn mạnh vào việc phải tu thân dưỡng đức. Cổ nhân cho rằng chỉ có tu thân dưỡng đức tốt mới có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”(Hình minh họa: Qua kknews)Song song với những lời giáo huấn, cổ nhân cũng lưu lại cho đời sau rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Dưới đây xin trích dẫn một số phương pháp dạy con thành người tài đức

Đọc tiếp »

10 kinh nghiệm lập kế hoạch và quản lý thời gian

Hình đại diện 10 kinh nghiệm lập kế hoạch và quản lý thời gian

Một ngày có 24 giờ, mỗi tuần chỉ có 7 ngày thế nhưng có những người họ chẳng làm được việc gì trong khi một số người lại làm được hàng ngàn việc có ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Phải chăng đó là sự khác nhau giữa thói quen sử dụng thời gian của người thành đạt và những người bình thường khác?Vậy để sử dụng thời gian của mình một cách tốt nhất thì mỗi cá nhân phải nhận định năng lực của mình và hiểu rõ

Đọc tiếp »

6 xét nghiệm ai cũng nên làm 1 năm/lần ở độ tuổi 30-40 để phòng tránh bệnh tật

Hình đại diện 6 xét nghiệm ai cũng nên làm 1 năm/lần ở độ tuổi 30-40 để phòng tránh bệnh tật

Bước vào tuổi 30-40, bạn đừng lơ là những xét nghiệm tầm soát ung thư và bệnh tật cho bản thân. Ngược lại, muốn khỏe mạnh, bạn nên thực hiện 7 xét nghiệm sau.Nếu muốn khỏe mạnh, trước khi bước vào tuổi 40, bạn nên cần thiết thực hiện các xét nghiệm sau. Việc thực hiện các xét nghiệm giúp bạn tầm soát được bệnh tật, nhất là với bệnh ung thư.Ngoài ra, chúng cũng giúp bạn kịp thời phát hiện các triệu chứng của bệnh ung thư và giúp

Đọc tiếp »

Kinh nghiệm niệm Phật vãng sanh

Hình đại diện Kinh nghiệm niệm Phật vãng sanh

Bài pháp thoại Kinh nghiệm niệm Phật vãng sanh được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Pháp hội niệm phật lần 29 – Chùa Vô Ưu.Bài pháp thoại là lời chia sẻ của Thầy về kinh nghiệm niệm Phật vãng sanh qua các trường hợp vãng sanh mà Thầy đã chứng kiến hoặc đã tìm hiểu.

Đọc tiếp »
Theme Skin
Color Examples