Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Sep 25, 2012 in Phật Pháp Vô Biên | 0 comments

Phật pháp nhiệm mầu

 

Pháp Luân đang ở cõi người

Gần hay xa là do duyên phận

 

Phật pháp nhiệm mầu hoa Ưu Đàm Khai nở

Thời gian gần đây chúng ta thường nghe nói đến nhiều về hoa Ưu Đàm đang khai nở khắp nơi báo hiệu cho nhân loại biết rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã hạ thế độ nhân với sự linh thiên của Phập pháp nhiệm mầu.

Hoa Ưu Đàm là một loài hoa nhỏ màu trắng trong các kinh phật cho rằng không phải là loài hoa ở trần thế, đây là thiên hoa. Theo các sách kinh ghi lại thì loài Hoa Ưu Đàm phải đến 3000 năm mới khai nỡ 1 lần và khi hoa Ưu Đàm khai nở là cực kỳ trân quý báo hiệu cho biết sự xuất hiện của một Đại Phật tại nhân thế.

Đức Thích Ca Mâu Ni năm xưa khi truyền phật pháp nhiệm mầu cũng đã từng giảng cho loài người về loài hoa Ưu Đàm và Đức Chuyển Luân Thánh Vương.

Đặc trưng của hoa Ưu Đàm chính là điều đặc biệt của nó, loài hoa rất nhỏ màu trắng rất đẹp mọc ở bất cứ nơi đâu, có thể mọc ở trên tường, trên thanh sắt, trên tượng đồng, trên cửa gương, trên các nhành cây, lá cây khác…

hoa-uu-dam

hoa-uu-dam-2

hoa-uu-dam-3

Phật pháp nhiệm mầu trong thời đại hiện nay đã cho con người lần đầu tiên chứng thực sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm tại thế gian. Hoa Ưu Đàm khai nỡ báo hiệu Phật pháp đang được hồng truyền ở nhân thế, báo hiệu Đức Chuyển Luân Thánh Vương đang truyền phật pháp tại nhân gian, con người được cứu độ trong thời mạt pháp.

hoa-uu-dam-4

hoa-uu-dam-bala

Đây quả là điềm lành cho nhân loại ngày nay tại nhân thế khi một lần nữa chứng thực Phật pháp nhiệm mầu đang triển hiện nơi thế gian  điều mà nhân loại đã bao lâu chờ đợi nay đã thành hiện thực.

hoa-uu-dam-chuyen-luan-thanh-vuong

Bài viết tham khảo sau có thể cho chúng ta hiểu biết thêm về loài hoa Ưu Đàm và Đức Chuyển Luân Thánh Vương tại nhân thế, nhân loại ngày nay có cơ duyên chứng thực Phật Pháp nhiệm mầu huyền diệu.

 

phat-phap-nhiem-mau-hoa-uu-dam

phat-phap-vo-bien-hoa-uu-dam-ba-la

phat-phap-hoa-uu-dam-ba-la

phat-phap-vo-bien-phap-luan-thuong-chuyen

Phật Pháp nhiệm mầu với sự xuất hiện của hoa Ưu Đàm khắp nơi trên thế giới trong niềm hân hoan của hàng triệu người . Phật Pháp vô biên chỉ bạn có tâm thực  tu thì sẽ được chính pháp dẫn dắt công thành viên mãn ngay tại đời nay. (2574)

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>