Lục Tổ Huệ Năng

Ảnh đại diện của Lục Tổ Huệ Năng

Lục Tổ Huệ Năng

Phim Lục Tổ Huệ Năng

phim luc to hue nangNội dung: Khi đứa bé được sinh ra, bỗng nhiên 2 nhà sư đến gõ cửa và đặt tên cho đứa bé là Huệ Năng theo lời của trụ trì.
Khi còn nhỏ, do đứa bé đó có duyên với Phật Pháp mà đã biết thương yêu các con vật và bảo vệ chúng. Khi cha đứa bé đó mất sớm có nói lại với mẹ của nó là hãy cho Huệ Năng xuất gia làm hòa thượng….

Theme Skin
Color Examples