Home / Phật Pháp

Phật Pháp

Niệm Phật khi ngủ

Hình đại diện Niệm Phật khi ngủ

Phương pháp giúp Niệm Phật khi ngủSư hỏi vị tăng Hải Châu: “Niệm Phật có thường gián đoạn chăng?”Tăng đáp: “Hễ nhắm mắt ngủ liền quên mất”.Sư nghiêm mặt, quở:Nếu nhắm mắt liền quên thì niệm Phật như vậy dù có niệm một vạn năm cũng vô ích! Từ nay trở đi, ông cần phải trong lúc ngủ cũng niệm Phật chẳng gián đoạn thì mới có phần thoát khổ nổi!Nếu trong giấc ngủ chẳng niệm Phật được, quên mất đi thì khi mở mắt ra liền buồn khóc, nhỏm

Đọc tiếp »

Luật nhân quả

Hình đại diện Luật nhân quả

Luật nhân quảVũ trụ, vạn vật không phải tuần hành, biến dịch một cách tự nhiên, vô lý, mà tuân theo một cái luật chung. luật đó là luật nhân quả. Luật này không phải do một đấng nào, xã hội nào đặt ra, mà là một luật thiên nhiên âm thầm, lặng lẽ, nhưng đúng đắn vô cùng.Người đời vì không quan sát một cách kỹ càng, tường tận nên không thấy được luật ấy. Do đó, họ đã hành động một cách bừa bãi, thiếu tinh thần trách

Đọc tiếp »

Pháp môn lạy Phật

Hình đại diện Pháp môn lạy Phật

 Pháp môn lạy PhậtThích Trí HoằngTrong truyền thống tu tập Việt Nam, pháp môn Lạy Phật là một pháp môn rất phổ biến được thực tập trong hàng xuất gia cũng như tại gia. Trong các chùa cứ vào những ngày mười bốn và ba mươi âm lịch đều có các buổi lạy Hồng Danh Sám Hối.Bây giờ tại hải ngoại chúng ta cũng vẫn tiếp tục tu tập theo truyền thống đó. Như thế đủ chứng minh tính mầu nhiệm của pháp môn này.Tuy nhiên, lâu nay chúng ta

Đọc tiếp »

Tứ liệu giản

Hình đại diện Tứ liệu giản

Đại cương Phật giáo chẳng ngoài năm tông. Năm tông là: Luật, Giáo, Thiền, Mật và Tịnh. Luật là căn bản Phật pháp, nghiêm giữ tịnh giới để mong Tam nghiệp thanh tịnh, nhất tánh viên minh. Ngũ uẩn đều không, các khổ đều độ. Giáo là y theo giáo tu quán, lìa ngón tay thấy mặt trăng, triệt ngộ Phật tánh vốn đầy đủ. Nhưng người này chỉ thấy Phật của tự tánh thiên chân mà gọi là thành Phật, chẳng phải liền thành ông Phật chứng đạo Bồ-đề.

Đọc tiếp »

Làm sao biết có kiếp trước kiếp sau

Hình đại diện Làm sao biết có kiếp trước kiếp sau

Làm sao biết có kiếp trước, kiếp sau?Căn cơ của một người bình thường không thể nào biết được có kiếp trước hay kiếp sau. Chỉ có những người tu tập thiền định, đi sâu vào nội tâm, chứng được các tầng thiền, hoặc có thiên nhãn thông, túc mạng thông thì mới thấy được kiếp sống quá khứ và vị lai.Đa số con người đều rơi vào hai loại chấp:1) chấp thường: tin rằng sau khi chết thì linh hồn còn hoài, hoặc xuống địa ngục bị trừng phạt

Đọc tiếp »

Trí không thể nghĩ bàn

Hình đại diện Trí không thể nghĩ bàn

Hành giả nghi rằng: Nhớ niệm Phật A Di Đà, không chắc được vãng sanh về An Lạc. Vì sao? Trong kinh nói: “Đạo lý của nghiệp như quả cân bên nào nặng sẽ kéo nghiêng về bên đó”.Vì sao có người trọn đời, hoặc trăm năm, hoặc 10 năm, hoặc một tháng không có ác nào không tạo, chỉ nhờ có 10 niệm liên tục, liền được vãng sanh, liền vào chánh định tụ, cứu kính không thối chuyển, cùng các khổ của ba đường ác cách xa vĩnh

Đọc tiếp »

Nghiệp lực đời trước và bệnh tật đời này

Hình đại diện Nghiệp lực đời trước và bệnh tật đời này

Những điều xấu gây ra trong quá khứ không hề mất đi sau khi chúng ta chết. Gieo gì thì gặt nấy. Nghiệp lực đời trước sẽ gây ra đau khổ trong đời này. Người Trung Quốc có câu “thiện ác hữu báo” được truyền lại qua nhiều thế hệ, cũng chính là giải thích về quy luật nhân quả trong cuộc sốngY học hiện đại đã phát triển tới mức các loại thuốc và phương pháp trị bệnh mới liên tục xuất hiện. Tuy nhiên, con người vẫn ốm,

Đọc tiếp »

Nói năng như thế nào là thiện lành và không mắc tội lỗi?

Hình đại diện Nói năng như thế nào là thiện lành và không mắc tội lỗi?

Trong kinh Lời Nói (Tăng Chi 5.198), Đức Phật giảng 5 yếu tố của một lời nói thiện lành như sau: “Thành tựu năm chi phần, này các Tỳ-khưu, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những bậc Hiền trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời đem đến lợi ích, nói với từ tâm”.1) Nói đúng thời: có khi một lời chân thật nhưng không được phát biểu

Đọc tiếp »

10 công đức lạy Phật

Hình đại diện 10 công đức lạy Phật

10 công đức lạy Phật1.- Được sắc thân tốt đẹp.2.- Nói ra điều chi ai cũng tin dùng.3.- Không sợ sệt giữa đông người.4.- Được chư Phật giúp đỡ.5.- Đầy đủ oai nghi lớn lao.6.- Mọi người đều nương theo mình.7.- Chư Thiên cung kính.8.- Đủ phước đức lớn.9.- Lúc lâm chung được vãng sanh.10.- Mau chứng quả Niết Bàn.(Một lạy còn được công đức như vậy, huống chi lạy Phật nhiều).

Đọc tiếp »

Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối

Hình đại diện Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối

Một người đã sống không thật với người khác, và với bản thân mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ sự thật.Nói dối là nói không đúng sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, mọi người nói dối là do họ sợ hậu quả khi nói ra sự thật. Khi một người bị mắc lỗi, họ sẽ cố gắng che dấu sự thật để không bị người khác cho rằng mình ngu

Đọc tiếp »

Nhân quả báo ứng cùng luật nhân quả

Hình đại diện Nhân quả báo ứng cùng luật nhân quả

Mỗi tôn giáo đều có phương thức lí luận nhân quả của riêng mình, nội dung cũng không giống nhau. Luật nhân quả báo ứng được quan niệm khác nhau, thậm chí đang tồn tại sự khác biệt khác lớn. Phật giáo, đối với “nhân quả báo ứng“, có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt, bài viết này theo lí luận của Lời Phật Dạy để làm căn cứ cho vấn đề nghiên cứu nhân quả.Nội dung lí luận nhân quả trong Phật pháp rất rộng. Nhân quả báo

Đọc tiếp »

Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi

Hình đại diện Như thế nào thì bị gọi là tội lỗi

Khi chưa trở thành các bậc Thánh, ai cũng giống nhau ở chỗ là đều có tội cả. Có khác chăng là mức độ gây nghiệp, tạo tội nhiều hay ít, về phương diện này hay phương diện kia mà thôi. Tội lỗi, theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những hành vi tạo tác bất thiện được tạo ra nơi việc làm, lời nói và suy nghĩ của con người.Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo:Này các Tỷ kheo, có bốn hạng

Đọc tiếp »
Theme Skin
Color Examples