Biến ước mơ thành sự thật

Ảnh đại diện của Biến ước mơ thành sự thật

Biến ước mơ thành sự thật

Trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có ước mơ và ước mơ được thành tựu lúc nào cũng là niềm an vui và hạnh phúc, nên con người học phật chúng ta cần nhận thức để tự biến cho mình một cái ước mơ thành hiện thực để được an lạc và sung túc.
Mời quý vị nghe bài pháp thoại Biến ước mơ thành sự thật do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Phật Huệ

Theme Skin
Color Examples